Croton Tree

Art nr: 751673R151204  150 cm hoog    €  252,00

Art nr: 751675R199657  170 cm hoog    €  332,75

Dracena Reflexa

Art nr: 751649R187057  150 cm hoog    €  311,75

Art nr: 751653R265955  184 cm hoog    €  443,25

Dracana Reflexa Variegated

Art nr: 751651R187053  150 cm hoog    €  311,75

Art nr: 751655R265959  184 cm hoog    €  443,25

Lady Schefflera Tree

Art nr: 751694R165155  140 cm hoog   €  275,25

Art nr: 751696R217357  170 cm hoog   €  362,25

Laurel Ball Tree de Luxe

Art nr: 751736R147454  140 cm hoog    €  245,75

Natural Exotica Ficus

Art nr: 751507R120604  150 cm hoog    €  201,00

Art nr: 751509R168905  180 cm hoog    €  281,50

Art nr: 751511R227703  210 cm hoog    €  379,50

New Bamboo

Art nr: 751570R124505  150 cm hoog    €  207,50

Art nr: 751572R167702  180 cm hoog    €  279,50

Art nr: 751574R202209  210 cm hoog    €  337,00

Pachira Tree

Art nr: 751637R116556  150 cm hoog    €  194,25

Art nr: 751439R161255  180 cm hoog    €  268,75

Raphis Palm

Art nr: 751625R195008   150 cm hoog    €  325,00

Art nr: 751627R286053   180 cm hoog    €  476,75

Art nr: 751629R373507   210 cm hoog    €  622,50

Sweet Ginkgo on Crazy Trunk

Art nr: 751845R207452   145 cm hoog   €  345,75

Beech Spray

Art nr: 751373R4657 

60 cm lang   

€ 7,75

Birch Spray

Art nr: 751346R4354

65 cm lang    

€  7,25

Camelia Spray

Art nr: 751248R5554

55 cm lang   

€  9,25

Ficus Exotica

Art nr: 751366R4658

75 cm lang    

€  7,75

Oak Spray

Art nr: 751348R5408

56 cm lang    

€  9,00

Oak Spray with Fruit

Art nr: 751350R5708

56 cm lang    

€  9,50

De Luxe Longifolia

Art nr: 751371R6303

68 cm lang   

€  10,50

Fat Longifolia

Art nr: 751368R5857

70 cm lang   

€  9,75

Japanese Maple

Art nr: 751357AR11257

60 cm lang    

€  18,75

Laurel Bay

Art nr:  751363R6152

45 cm lang   

 €  10,25

Mango

Art nr: 751342R5558

55 cm lang   

 €  9,25

New Bamboo

Art nr: 751311R5558

65 cm lang   

€  9,25

Natural Olive

Art nr: 751389R5553

50 cm lang   

€  9,25

Natural Olive with Fruit

Art nr: 751388R6606

45 cm lang   

€  11,00

Oriental Olive

Art nr: 751360R8858

55 cm lang   

€  14,75

North Maple

Art nr: 751344R8257

60 cm lang    

€  10,50

Podocarpus

Art nr: 751245R9157

40 cm lang  

€  15,25

Sweet Ginkgo

Art nr: 751356AR6459

60 cm lang    

€  10,75

Willow Spray

Art nr: 751253R11108

130 cm lang   

€ 18,50